завідувач Коровинським  дошкільним  навчальним закладом   ясла-садком «Сонечко»

Коровинської сільської ради

Недригайлівського району

Сумської області 

Ващенко Людмила Миколаївна

                                                                                                    

Ващенко Людмила Миколаївна  закінчила Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя та інструктора з фізичного виховання дітей дошкільного віку. З 2006 року працює завідувачем Коровинського дошкільного навчального закладу .Педагогічний стаж роботи 33 роки.

  У 2019 році Ващенко Л М. пройшла курси підвищення кваліфікації при Сумському ОІППО за спеціальність «Завідувач, вихователь-методист, вихователь дошкільного навчального закладу".

 За сумлінну творчу працю, високий рівень професіоналізму, впровадження сучасних методів навчання, значні особисті досягнення у галузі дошкільної освіти Ващенко Л. М. нагороджена грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2018р), дипломом відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації (2017р.), грамотою Недригайлівської районної державної адміністрації (2017р). 

Список педагогічних працівників

Коровинського дошкільного навчального закладу

 ясла – садка «Сонечко» Коровинської сільської ради 

    Недригайлівського району, Сумської області   на 01. 01. 2021року

 

№ з\п

Прізвище, ім”я та  по-батькові

Стать

Націо

нальність

Посада (згідно наказу на призначеня), основний чи сумісник

Назва навчального закладу,  який закінчив, рік, спеціальність за дипломом

Загаль

ний стаж педаго-гічної роботи

З якого часу працює у даному закладі

Який предмет виклада,

гуртки, допл.

Наван-таження

Рік, назва закладу, де підвищу

вав кваліфікацію

Рік атестації, результат атестації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Ващенко

Людмила

Миколаївна

 

Ж

українка

Завідуюча

дошкільним

навчальним

закладом.

основний

Глухівський

Національний

педагогічний

університет

2012р.дошкіль-

не виховання

33р.

1988р.

 

40 год

2019

СОІППО

2020,

Відповідає посаді

яку займає

2

Капля

Ніна Дмитрівна

Ж

українка

Вихователь

дошкільногонавчального закладу.

основний

Сумський ДПІ

1991р.

вчитель російської мови і літератури

25р.

2003р.

 

30 год

2018

СОІППО

2020,

спеціаліст

вищої категорії

3

Сокрута

Тетяна Іванівна

Ж

 

українка

вихователь дошкільного навчального закладу.

основний

Лебединське

педагогічне училище

1990 р.

вихователь дошкільного закладу

20р.

2007р.

 

30 год

2018

СОІППО

2020 р.

11 тариф

ний розряд

4

Терещенко

Людмила Миколаївна

Ж

українка

вихователь дошкільного навчального закладу.

основний

Путивльське педагогічне училище

1988р.

дошкільне виховання

 

20р.

2006р.

 

30 год

2017

СОІППО

2019 р.

11 тариф

ний розряд

5

Науменко

Валентина Іванівна

Ж

українка

вихователь дошкільного навчального закладу.

основний

Лебединське

педагогічне училище

1990 р. вихователь дошкільного закладу

9р.

2012р.

 

30 год

2019

СОІППО

2020р.

11 тариф

ний розряд

6

Темченко

Вікторія Михайлівна

Ж

українка

вихователь

дошкільного

навчального

закладу.

основний

Лебединське

педагогічне училище

1990 р.

вчитель початкових класів

 

30р.

1994р.

 

30 год

2016

СОІППО

2017р.

11 тарифний

розряд

7

Чечоткіна

Мирослава

Миколаївна

Ж

українка

Музичний

керівник,

сумісник

 

Сумський ДПІ

1998 р.

учитель музики та  художньої культури.

18р.

2007р

 

18 год

2018

СОІППО

2019р.

спеціаліст

вищої категорії

 

8

Кіяшко

Юлія

Анатоліївна

Ж

українка

Практичний психолог

основний

Глухівський

Національний

педагогічний

університет

2012р.практична психологія і соц.педагогіка

6р.

2020

 

20

Не проходила

Не атестова

на

 

Завідуюча ДНЗ                                         Л.М.Ващенко

 

 

 

 

Список працівників

Коровинського дошкільного навчального закладу ясла – садка «Сонечко» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області  (обслуговуючий персонал) на01.01.2021 року

№ п/п

ПІБ

Освіта, назва закладу, який закінчив

Спеціаль

ність за дипломом

Посада

З якого часу працює на посаді

Наванта-ження

1.

Токаренко

Тамара

Дмитрівна

Базова вища,

Сумське медичне училище

1992 р.

акушер

Сестра медична старша

16.02.2020 р.

1 ст

2.

Ільченко Ліна Вячеславівна

середня,

Коровинська ЗОШ

 

-

 

завідуюча

господ.,

кастелян.

01.04.1993

0,5ст.

 

0,5ст.

3.

Добринь Раїса Миколаївна

середня-спеціальна

Сумське кооператив

не училище

продавець

помічник вихова

теля

07.04.1986

1 ст.

4.

Бойко

Наталія

Володими

рівна

Середня,

Коровинська ЗОШ

-

помічник вихова

теля

01.08.2016

1 ст.

5.

Данильченко Віра Іванівна

середня,

Коровинська ЗОШ

-

помічник вихова

теля

18.09.1980

1 ст.

6.

Гордієнко Оксана Григорівна

середня-спеціальна,

Глинське професійно – технічне училище

№ 37

кухар

кухар,

підсобний працівник

куїхні

03.09.2007

0,5 ст.

 

0,5 ст.

7.

Глазько Надія Вікторівна

середня-спеціальна

Охтирське училище зв’язку

оператор поштового зв’язку

маш. по пранню білизни,

пом.вихов

01.08.1994

0,75 ст.

 

0,25 ст.

8.

Булат Володимир Олександров.

середня,

Коровинська ЗОШ

-

дврник

16.03.2016

1 ст.

9.

Мелещенко Тетяна Віталіївна

середня-спеціальна

Недригайлівське середнє профтехучилище

 № 41

кухар

кухар

01.08.2006

1 ст.

10.

Лукаш

Сергій

Анатолійо

вич

середня,

Коровинська

ЗОШ

-

Кочегар - машиніст

15.10.2015

1 ст

11.

Ващенко Петро

Євгенійович

середня-спеціальна,

Кіровоград

ська школа лісового господар

ства

лісник

Сторож

 

04.11.2011

1 ст.

 

 

12

Нестеренко

Сергій Володими-

рович

середня,

Коровинська ЗОШ

-

сторож

15.04.2013

1ст

13

Цегельник

Іван

Іванович

Середня-спеціальна

Недригайлівське середнє профтехучилище

 № 41

Тракторист-машиніст

Кочегар-машиніст

01.11.2020

1 ст.

 

 

 

 

Завідуюча ДНЗ               Л.М.Ващенко

 

 

 


Капля Ніна Дмитрівна – освіта вища, за результатами попередньої атестації має І кваліфікаційну категорію, працює над питанням «Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку», бере участь у районному  проблемному семінарі по  психолого – педагогічному  проектуванню, педагогічний стаж роботи 23 роки


Сокрута Тетяна Іванівна – освіта базова вища,  за результатами попередньої атестації   9 тарифний розряд, працює над питанням «Виховання екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку», бере участь у  проблемному семінарі  вихователів. У 2018 році брала участь у обласному етапі конкурсу «Світ дошкілля», де зайняла третє місце. Педагогічний стаж роботи 18 років.


Науменко Валентина Іванівна освіта базова вища, за результатами попередньої атестації   9 тарифний розряд  , працює над питанням «Практична діяльність  дітей дошкільного віку», бере участь у   проблемному семінарі  вихователів . Педагогічний стаж роботи 6 роки. 


Темченко Вікторія Михайлівна  - вихователь старшої групи .

Освіта базова вища, за результатами атестації має 9 тарифний розряд.

Працює над питанням впровадження спадщини В.Сухомлинського у практику роботи з дітьми. Педагогічний стаж роботи 27 років.


Терещенко Людмила Миколаївна - вихователь середньої групи, освіта базова вища,  за результатами попередньої атестації   9 тарифний розряд, працює за фізкультурно - оздоровчим напрямком, бере участь у  проблемному семінарі  вихователів. 


 Ситник Людмила Анатоліївна - старша медична сестра . Освіта базова вища. У дошкільному закладі працює із 2005 року. Забезпечує медичне обслуговування дошкільників, організовує якісне харчування дітей. Стаж роботи 16 років.

Чечоткіна Мирослава Миколаївна - музичний керівник.
      Чечоткіна Мирослава Миколаївна працює  у Коровинському ДНЗ ясла-садок «Сонечку» на посаді музичного керівника. За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії”

     Здійснює музичну освіту і естетичне виховання дітей дошкільного віку. Володіє сучасними освітніми технологіями,

методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами організації музичної діяльності дітей та їх якісним застосуванням. Проводить музичні заняття, музичні концерти, бере активну участь у організації свят, дитячих розваг. Виявляє музичні задатки, обдарування дітей, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів у різних видах музичної діяльності, використовує диференційований та індивідуальний підхід до вихованців, навчає дітей грі на музичних інструментах.

Кіяшко Юлія Анатоліївна  - практичний психолог. 

Освіта вища.  У дошкільному закладі працює з 2020 року. Впроваджує сучасні методи  організації психолого - педагогічного супроводу дітей, спрямовані на розвиток творчого мислення, активізацію розумової діяльності, процесу пізнання, міжособистісних стосунків.

Кухарі:

Мелещенко Тетяна Віталіївна та Гордієнко Оксана Григорівна.

Мають спеціальну освіту, 3 та 4 розряди кухарів. Забезпечують якісне та смачне харчування для 76 діток нашого закладу.