Програмно-методичне забезпечення

 

Див. за посиланням      Програми розвитку дітей

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ

 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ "Я У СВІТІ"

 

                     

                ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллєра ( ТРВЗ)

Технологія психолого-педагогічного проектування Т.Г. Піроженко

Технологія розвитку творчої особистості з використанням казкового світу В. Сухомлинського

Технологія М. Єфименко "Театр фізичного виховання"

Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами технології зображувальної діяльності Л. Шульги .

 

 

Педагогічний колектив керується наступними державними нормативно-правовими документами:

 

-         Конституція України;

-         Конвенція «Про права дитини», 1991р.;

-         Державна національна програма «Освіта  України. 21 століття»

-         Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція) від 04.05.2012.

Закони України:

-         закон України «Про освіту», 1991р.;

-         закон України «Про дошкільну освіту», 2001р.;

-         закон України «Про охорону дитинства», 2001р.;

-         закон України « Про мови», 2001р.;

-         закон України «Про інноваційну діяльність»;

Накази МОіН, молоді і спорту:

-         Наказ МОіН України від 01.10.2012 № 1059 «"Про затвердження примірної інструкції з ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах";

-         Наказ МОіН молоді і спорту України від 26.04.11 № 388 «Про затвердження примірного положення про батьківський комітет (раду) 

Інструктивно-методичні листи:

-         «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 17.03.2006 № 1/153;

-         «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ» від 04.10.07 № 1/9-583;

-         «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 ! 1/9-455;

-         «Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ» від 26.07.2010

№ 14/18-3082;

-         «Про дотримання порядку прийому дітей до ДНЗ» від 25.05.11 № 1/9-389;

-         Про роботу дошкільного навчального закладу у 2012-2013 навчальному році» від 21.05.2012 № 1/9-388.

Методичні рекомендації:

-         «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» ( додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563;

-         «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» від 27.09.2010

-         "Перелік навчальних видань, рекомендованих Мунустерством освіти у 2015-2016 навчальному році" (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 13.08.2015 "  №1/9-387)

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF