З В І Т

Завідувача Коровинським  дошкільним навчальним закладом ясла – садком  «Сонечко»

Ващенко Людмили Миколаївни за 2019/2020 навчальний рік перед колективом та громадськістю.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибір лічильної комісії.

3.Звіт завідувача.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

 

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймаю на роботу  персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

Дошкільний навчальний заклад  розпочав функціонування у 1979  роцй. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична, спортивна зали;

-методичний кабінет;

- медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими  павільонами.

-спортивний та ігрові майданчики.

 

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

На 30.05.2019 року  в ДНЗ функціонує 3 групи: 1 група молодша різновікова, 2 групи дошкільного віку. Заклад  відвідує 78 дітей.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи, з  10,5  годинним перебуванням дітей.

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними працівниками, обслуговуючим персоналом, До складу педагогічних працівників входять: завідувач,  практичний психолог,  музичний керівник,   та 5 вихователів вікових груп. З них мають повну вищу освіту – 4 чол., 4 чол – базову вищу,  За результатами атестації 2 чол. має  «вищу кваліфікаційну категорію», 4 чол – одинадцятий тарифний розряд

Стаж роботи педагогічних працівників:

від 5 – до 10 років – 2

від 20 до 30 – 4

більше – 30 – 2

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. В цьому році підвищили свою  кваліфікаційну категорію - 2 педагоги. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли – 2 педагога.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2018/2019 н.р.

В 2019 - 2020 навчальному році на виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти  педагогічний колектив закладу працював над вирішенням таких завдань:

-          продовження роботи над формуванням навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками, дорослими у дітей старшого дошкільного віку;

-          активізацією роботи з економічного виховання дошкільників, поглиблення роботи з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі засобами  гри;

-          сприянню впровадженню інноваційних технологій з метою розвитку цілісної особистості дитини;

-працював над створенням фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи.

Виконання поставлених завдань вирішувалось через організацію освітньо - виховного процесу вихователями дошкільного закладу шляхом виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програми розвитку дітей середньої групи та дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,  парціальних програм: ,  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку; «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі;  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років; «Дитяча хореографія» з хореографічної діяльності дітей старшого дошкільного віку..

 

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Дошкільний навчальний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

-Конституції України

-Закону України “Про дошкільну освіту”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Закону України “Про охорону праці”

-Закону України “Про цивільну оборону”

-Закону України “Про дорожній рух”

-Закону України “Про відпустки”

-Кодексу “Про працю”

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України,  програми розвитку дітей середньої групи «Впевнений старт», старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка забезпечує рівні стартові можливості для всіх дітей старшого дошкільного віку – майбутніх першокласників.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялося  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому в 2016році у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців . Цікаві статті, фотогалерея – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Тепер ми маємо можливість спілкуватися з батьками, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися  останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців:вихователів, психолога, музичного керівника та медичної сестри;переглянути фотоматеріали.

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Токаренко Тамара Дмитрівна,   під загальним керівництвом завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

 

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичною сестрою закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. У кожній групі ведеться лист здоров’я.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Недригайлівським відділенням Головного управління  Держпроднагляду у Сумській області із записами в візитаційному журналі дошкільного закладу.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії.

 VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпроднагляду.

Аналіз харчування дітей за I квартал 2020р. показав, що харчування здійснювалось  у середньому на 80 %, і потребує покращення, так як вартість харчування 33 гривні не може забезпечити 100% виконання натуральних норм харчування дитини дошкільного віку. Вважаю це недоліком у роботі і сподіваюсь на збільшення фінансування у наступному році.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює  відділ освіти.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра  медична старша веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед  працівників та батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Питанню якісного харчування співробітників також приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, а також Радою з організації харчування, яка засідає 1 раз на місяць..

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти учасників АТО - 5; малозабезпечені – 8;діти позбавлені батьківського піклування – 2; на 50% - багатодітні сім’ї – 12 дітей.

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

Батьківські збори,

Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

Участь у святах

Дні відкритих дверей.

У роботі з батьками практикувалося вступне анкетування, попередні візити батьків, що написали заяви в ДНЗ; створення соціального портрета сім’ї новоприбулих дітей. Особливо хочеться відмітити проведення перших батьківських зборів з батьками майбутніх вихованців – ясельної групи, які відбулися 14.05.2014 року. На зборах були присутні і працівники закладу- завідувач, практичний психолог та сестра медична старша. Батьки мали змогу отримати відповіді на важливі для них запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації перебування дітей в ДНЗ.Із березня місяця, у зв’язку із карантином працюємо у онлайн режимі, використовуючи різні інтернет – засоби.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких  постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків дітей старшої групи, які доклали максимум зусиль, щоб випускне свято їхніх дітей пройшло на найвищому рівні. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь.

 IX. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює відділ  освіти, сім’ї, молоді та спорту Коровинської сільської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет,

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Комісія з охорони праці та техніки безпеки,

X. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

XI. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей.

Розуміючи важливість даної роботи,  безпосередньо керую нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.Результатом даної роботи є те, що всі діти 5 – ти річного віку, що проживають на території Коровинскої сільської ради, відвідують дошкільний навчальний заклад.

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Здійснено облік дітей дошкільного віку на території сільської ради, складені списки дітей , що проживають без реєстрації.                

Дітей 5-річного віку— 28: з них відвідують дошкільний заклад—28, що становить 100%.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи, які включають:

-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

-складено план роботи з дітьми та батьками,

-батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів − спеціалістів,

-надані консультації за запитом.

Сімей, які на даний час потребують соціально – педагогічного патронату не виявлено.

 XII. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації закладу..

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу  постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях. У дошкільному закладі в достатній кількості придбані індивідуальні маски, антисептики, миючі та дезінфікуючі засоби для недопущення поширення інфекції.  У інформації для батьків висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

 XIII. Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ  , яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом.     

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

 XIV. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

XV. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2019/2020 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів  зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

В закладі було здійснено наступні заходи:

- виконано ремонт  харчоблоку;

- виконано ремонт санвузла;

- на харчоблоці: придбано  жарочну шафу, електром’ясорубку, електросковороду;

- замінено всі дошки для нарізки:

- виконані роботи по заземленню  електром’ясорубок,  бойлерів  у  групах;

- проведено перезарядку 6– ти вогнегасників.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.

Питання, які потрібно  вирішувати  надалі:

-          Заміна асфальтного покриття на території ДНЗ;

-          Ремонт парапетів на будівлі ДНЗ;

-          Придбання комп’ютерної техніки для медичного кабінету;

-          Встановлення пандуса.